Yngvill Lassem, «Variasjoner»

Kunstneren om seg selv:
Arbeidsprosess:  Spontanitet står sentralt. Det blir lag på lag av improvisasjon. De underliggende bildene blir grobunn for det endelige, – og er med å gi «pust» til bildet.
Lerretet jobbes med på gulvet, flyttes til vegg, snues alle fire veier, – returneres igjen til gulvet osv. Den ene flaten går inn i den forrige og det oppstår dynamikk og dybder som er med på å skape romfølelse.
Musikk er fast følgesvenn. Den gir meg kraft og fører meg inn i en tilstand fri for alle forstyrrelser utenfra. Ulike energier avløser hverandre gjennom hele arbeidsprosessen.

Jeg tilstreber at bildene kan åpne til fri fabulering for den enkelte tilskuer.

Jobber hovedsakelig med akryl på lerret.
Bor og har atelier i Drammen.

Det å male er å famle hele tiden. Mot en selv og mot ens egen form. Det viktigste er å holde på usikkerheten og nysgjerrigheten.

(Sitat av Håkon Bleken, som jeg kjenner meg igjen i)