Utstillinger i galleriet i sommer

2-9. juni- 5. juli  
ZUZANA TROSTERUD og  RIGMOR HEMSTAD       
MALERIER  «I DET INDRE OG YTRE LANDSKAP»
Åpent alle dager 12.00-16.00

12.-19. juli        
BENTE RIDDER NIELSEN          
MALERIER 
Åpent alle dager 12.00-16.00

20.-28.juli         
KRISTIN  MARIE VERNAN       
MALERIER 
«TIDEN SOM GIKK»
Åpent alle dager 12.00-16.00 

30 juli-4.august  
BIRGIT VON KØRTVELYESSY   
MALERIER   «TILBAKE»
Åpent 12.00-16.00

5. 11.august
INGUNN B. WANG og JOHANNA STIGSDOTTER  
MALERIER «MOODS AND WONDERS»
Åpent
Mandag-fredag 12.00-17.00
Lørdag og søndag  12.00-16.00

13.-25. august   TORLEIV AGDESTEIN   
MALERIER  «VED KYSTEN»
Åpent 12.00-18.00