Refleksjon

Lørdag åpner Oslofjorden Kunstsenter høstens første utstilling. Den har navnet Refleksjon. Erik Formoe, Bjørnulf Dyrud, Ola Furu og Birgitte Endrestad utfyller hverandre i sine  tolkninger av landskaper og mellommenneskelige møter. En vakker utstilling som gir rom for refleksjon. I Dyrud sine malerier finnes lyriske abstraksjoner hvor innslag av landskap kan spores. Landskap er også tema hos Ola Furu som har hatt refleksjon som tema i sine malerier. Menneskene i Formoes malerier er tause fortellere, anonyme mennesker som møtes, eller kanskje ikke møtes. Alle maleriene formidler ulike historier som kommer til syne gjennom detaljer i bildene. Jo mer de studeres, desto flere spørsmål dukker opp og muliggjør flere svar. Den siste kunstneren, Birgitte Endrestad fra Svartskog, deler sine magiske øyeblikk mellom menneske i naturen.

Utstillingen er en del av KULTURNATT- LYSVANDRING som finner sted i Drøbak
21. september fra 20.00-22.00. Det blir da omvisning på utstillingen, servering av varm drikke og en lysskulptur med en ønskebrønn …