Lucid Dreaming 9-24 oktober 2021

Med utstillingen “Lucid Dreaming” ønsker jeg å inspirere folk til å bli mere nysgerrige på den verden vi befinner oss i ca 2 timer hver natt. I REM fasen er hjerneaktiviteten like høy som når vi er våkne. Psykoterapeutene Freud og Jung mente drømmene kunne gi oss et innblikk i underbevisstheten. Jeg liker spesielt godt Carl Gustav Jungs sitat: “Den som ser utover drømmer. Den som ser innover våkner”.

Kunstnere har latt seg fascinere og inspirere av drømmer i århundrer. De som har påvirket meg mest er, Marc Chagall, Salvador Dali, René Magritte, Max Ernst, William Blake og
MC Escher.

Surrealismens mål var ifølge frontfiguren André Brenton å «løse de tidligere motstridende forholdene mellom drøm og virkelighet til en absolutt virkelighet, en supervirkelighet» eller surrealitet.
Drømmer har alltid  inspirert meg og derfor også surrealisme som uttrykksform, jeg liker rommet det gir for individuell tolkning. Drømmer kan også hjelpe oss å forstå verden, samfunnet, og menneskene rundt oss. Jung sa at å kjenne sitt eget mørke er den beste måten å kunne håndtere andres mørke. Drømmer er for meg et verktøy til selvinnsikt og inspirasjon. De siste årenes hendelser har gjort dette indre landskapet desto mere tilstedeværende.

Pablo Picasso sa følgende:  «Kunst er en løgn som får oss til å innse sannheten”  – jeg søker denne sannheten.

NiN