April 2014

5 og 6 april 
Vårutstilling for barn og unge.

Blir annonsert i media. I forbindelse med 200 årsjubileet for grunnloven inviteres barn og unge til å lage kunst med tema «hva er frihet».

26. april-11. mai  
«Ikon og Skulptur» 
Den syriske kunstneren Phadi Mubda Alattala viser ikoner og Billedhogger Hilde Rodahl viser skulptur-

27. april holdes foredrag om ikoner.