Grafikk-Biennale

15. 30. SEPTEMBER

Trykk for større bilde.

Drøbaks første Grafikk-Biennale åpner lørdag 15. september kl. 13.00.  Utstillingen varer til 30. september. Åpent torsdag, lørdag og søndag, kl. 12-16

Kunst begynner ofte med visuelle observasjoner etterfulgt av mental bearbeiding og fortolkning av inntrykk. Kunstnerne søker ulike uttrykksformer og ulike teknikker for sine arbeider. På denne utstillingen har vi samlet 12 kunstnere som alle arbeider innenfor fagfeltet grafikk. Innenfor fagfeltet grafikk, er det mange ulike teknikker. Vi viser et utvalg av disse: Silketrykk, metallgrafikk som etsning og koldnål, linosnitt, litografi, monotypi samt nye teknikker som databasert grafikk. Kunstnerne er representert i ulike samlinger og er innkjøpt av offentlige institusjoner som Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst o.a., og har oppnådd stor annerkjennelse for sitt kunstneriske arbeid.

Velkommen til en innholdsrik utstilling:

 

MORTEN MAGNUS

Han har hatt mange separat- og kollektivutstillinger, og mange utsmykkingsoppdrag (bl.a i Det norske Storting). Morten er innkjøpt av de mest kjente norske gallerier, bl.a. Museet for samtidskunst, Nasjonal-galleriet, Norsk Kulturråd, Riksgalleriet, Oslo kommunes kunstsamlinger. Vi viser noen av hans etsinger på utstillingen.

WENCHE ØYEN

I sine bilder søker hun det stemningsladede. Alltid et halvlys eler tvelys, det strengt nedtonede, der varme og kalde nyanser av lys og mørke er tilstede på samme tid. I det duse i overgangene, i summen av antydede strøk, fremkommer det som kan tydes i lanskapet og det som alltid er klarest tilsted; det atmosfæriske – lys og luft.

 TERJE RESELL

Sjelden har man sett slik tyngde skapt gjennom letthet. Hans figurasjon går forbi den enkle avbildingens opptatthet av ansiktursuttrykk og gestikk, for i stedet å tale gjennom linjespill og formoppftaning i forhold til kroppen. Hans bilder viser en strek som er full av liv. De finstemte og detaljrike strekene er risset med koldnål i en kobbertplate. En meget hard og krevende jobb. Likevel er uttrykket vart og man kan lett tro at det er tegninger.

ELLEN KARIN MÆHLUM

Mæhlum deltar på biennalen med arbeider fra serien Planktonportretter. Temaet for denne serien er de fantastiske encellede planktonorganismene som finnes i havets overflatelag. Usynlige for det blotte øye, men likevel grunnlaget for alt større liv i havet. Kunstneren har samarbeidet med en forskningsgruppe i marin mikrobiologi fra universitetet i Bergen. Det forskningsmaterialet som ble samlet inn har Mæhlum bearbeidet og fortolket til et kunstnerisk uttrykk. Arbeidene er utført i silketrykk. Mæhlum har deltatt på en rekke utstillinger i inn og utland.

KJELD STUB

Kjeld Stub er en kunstner med flere talenter. Bare 21 år gammel debuterte han med Bergen Filharmoniske Orkester som pianist; og samme år ble hans første bilde antatt på Vestlands-utstillingen. Også innen sin karriere som billedkunstner har han vist allsidighet, og eksperimentert med forskjellige teknikker såvel som stiluttrykk. l sin tidlige fase som billedkunstner arbeidet Stub parallelt med figurative landskapsbilder og abstrakte uttrykk.

TERJE RISBERG

Terje Risbergs tema er natur. Naturen som omgir oss, slik den viser seg når vi er alene med den. Landskapet slik det fremtrer uten kulturens spor. Uten menneskelige spor kan naturen bli overveldende. Vi kaller den vakker, vi kaller den fryktelig. Men naturen rundt oss er verken vakker eller heslig. Den er seg selv, og den fraber seg all menneskeliggjøring. Risberg forsøker å tydeliggjøre naturens væremåte, å vise oss dens karakter. I hans bilder er det en balansert stillhet og ettertenksomhet. Kunstverkene er dyptrykk som er håndtrykket i kobbertrykkpresse. Denne tidkrevende manuelle metoden tillater kun begrensede opplag, og gjør hvert trykk forskjellig fra de andre i opplaget.

BJØRG LØVVIK

Løvvik arbeider med metallgrafikk, hovedsakelig streketsning. Til grunn for den grafiske prosessen ligger tegningen. Med sine forenklede motiver og vare toner er det poesi som utrykkes i disse arbeidene. Kunstneren har deltatt på en rekke utstillinger i inn og utland og vunnet flere internationale priser.

JAN KOLSTAD

På engelsk kalles grafikk « prints», altså avtrykk. Avtrykket kan være hva som helst, spor i sanden, fingeravtrykk. Med en slik tanke i bakhodet vil det danne seg en åpen og nyskapende holdning til mediet. Kunstneren sier selv at mulighetene som teknikken gir ham er viktigere enn tanken om grafikk som noe som kan mangfoldiggjøres. I Kolstads etsninger fra serien « Flora» er det naturprosesser, mikro og makrokosmos, som er filosofien bak de poetisk betonede arbeidene. Kunstneren har lang erfaring i sitt arbeide som grafiker og har deltatt på en rekke utstillinger i inn og utland.

HANNE THARALDSEN

Hanne Tharaldsens grafiske arbeider er en blanding av analoge og digitale teknikker. Kunstneren trykker selv sine arbeider og har et svært bevisst forhold til hvordan man skal jobbe med såkalt nye teknikker (datagrafikk). På denne utstillingen vises to av seks arbeider fra serien «Courage», hvor kunstneren utforsker aspekter ved hjertet både som et fysisk organ og et symbol. Arbeidene er en del av et større prosjekt, og i denne serien er hun særlig opptatt av det modige og åpne hjertet.

GISKE SIGMUNDSTAD

Trykkene er utført i ulike etseteknikker. Motivene kretser rundt mennesker, en historie antydet. Bildene forsøker å forene et grafisk og et malerisk uttrykk inspirert av tegneserier, filmstills og elementer fra kunsthistorien. Sigmundstad er utdannet grafiker og maler har deltatt på en rekke utstillinger i inn og utland og hun har vunnet flere priser for sine arbeider.

STEIN RUSNES

Fra Karmøy, bosatt i Oslo. Kunstneren er inspirert av norsk natur. Arbeidene på biennalen er digital grafikk collage hvor kunstneren benytter et digitalt tegnebrett og foto. Dette bearbeides ved hjelp av pc før det trykkes direkte med pigmentbasert blekk. Rusnes jobber også med maleri.

GRO HEGE BERGAN

Siden debuten i Tønsberg kunstforening i 1976 har hun hatt en omfattende utstillingsvirksomhet. Gro Heges formspråk er figurativt og ekspressivt, og hun etterstreber det enkle og direkte. Hun trives best i menneskelige landskap og likhet med mange bønder opplever hun vekselbruk som fruktbart. Ved å veksle mellom teknikkene tar hun i bruk ulike sider ved seg selv. Uttrykkene næres på ulikt vis. Noen krever kalkyler og kontroll. Andre vil ha det djerve og fandenivoldske. Fantasien gir næring og vekst til bruket. Fabulering er den røde tråden gjennom det hele.